Effektiv och säker användning av svetsskyddsgaser (Woikoski, 2007, fi)