Avmagnetiseringsutrustning Degauss 600/ Pico 350 cel puls pws dgs (fi)