Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Oy Woikoski Ab
Y-tunnus 0165735-4
PL 1
52020 WOIKOSKI
puh. 040 166 2023

2. Rekisteriasioiden yhteystiedot

tietosuoja@woikoski.fi

3. Rekisterin nimi

 • SAP-toiminnanohjausjärjestelmä
 • asiakkaille vuokratun omaisuuden valvonta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakaspalvelun toteuttaminen ja asiakassuhteen hoitaminen
 • asiakaspalvelun kehittäminen
 • laskutus ja perintä
 • tiedotus
 • markkinointi
 • tilastointi
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen
 • asiakaskyselyt ja muut kyselyt
 • muut vastaavat tarkoitukset.

Järjestelmän tekninen hallinnointi on ulkoistettu. Alihankkijamme ovat vaitiolovelvollisia henkilötietojen osalta.

5. Rekisterin tietosisältö

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • henkilötunnus
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuotetiedot
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot ja tunnistetiedot, kuten luvat ja suostumukset suoramarkkinointiin ja tiedotukseen
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • asiakastietolomake
 • Suomen Asiakastieto Oy
 • Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ
 • asiakkaalta itseltään
 • evästeiden tai muiden tekniikoiden avulla.

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmään tallennetun rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Oy Woikoski Ab:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka työssään tietoja tarvitsevat. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Perintätapauksissa tiedot luovutetaan perintätoimiston käyttöön.

Manuaalisesti käsiteltävät asiakastiedot tuhotaan asianmukaisesti.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakas voi halutessaan tarkistaa, mitä tietoa hänestä on henkilörekisteriin talletettu, kieltää tietojen käytön tai vaatia tietoja poistettavaksi tai korjattaviksi lähettämällä asiaa koskevan viestin Oy Woikoski Ab:lle.