Underhåll av tryckbärande anordningar (Tukes, december 2004, fi)