Lääkkeelliset kaasut

Lääkkeellisellä kaasulla tarkoitetaan lääkkeeksi luokiteltavaa kaasua tai kaasuseosta, jonka käyttö perustuu farmakologiseen vaikutukseen, ja joka on tarkoitettu annosteltavaksi potilaalle terapeuttiseen, diagnostiseen tai profylaktiseen tarkoitukseen.

Huomioi kaasujen käyttöön liittyvät turvallisuusohjeet. Tutustu käyttöturvallisuustiedotteisiin ja muihin ohjeisiin ennen kaasun käyttöä.
Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.

Olemme seuraavien kaasujen myyntiluvanhaltija:

Lääkehappi AWO 100 %, puristettu

Pakkausseloste, itsehoitovalmiste
Pakkausseloste, reseptivalmiste
Valmisteyhteenveto

Lääkehappi AWO 100 %, kryogeeninen

Pakkausseloste
Valmisteyhteenveto

Lääkeilma AWO 100 %, puristettu

Pakkausseloste
Valmisteyhteenveto

Lääkkeellinen ilokaasu AWO 100 %, lääkkeellinen kaasu, nesteytetty

Pakkausseloste
Valmisteyhteenveto

Lääkkeellinen karbogeeni AWO 5 %/95 %, puristettu

Pakkausseloste
Valmisteyhteenveto

Lääkkeellinen 5-kaasun keuhkofunktiokaasu AWO, puristettu

Pakkausseloste
Valmisteyhteenveto

Pulmonox AWO 0,1 %, puristettu

Pakkausseloste
Valmisteyhteenveto

Lisää materiaaleja materiaalipankissa.

Edellä mainittujen lääkekaasujen lisäksi valmistamme ja toimitamme asiakkaan pyynnöstä lääkkeellisiä kaasuja, jotka vaativat Fimean erityisluvan.