Kaasukeskukset ja -putkistot

Kaasukeskuksen avulla säiliö-, pullo- tai patteripaine säädetään käyttöverkostolle sopivaksi. Yleensä keskus käsittää kaasua syöttävän yksikön ja varayksikön.

Kaasukeskuksen etuja

  • Järkeistää pullojen käsittelyä
  • Alentaa rahtikuluja
  • Kustannussäästöt pullovuokrissa
  • Pienempi tilantarve
  • Pullojen parempi hallittavuus esim. tulipaloissa

Kaasukeskukset voivat olla manuaalisia tai täys-/puoliautomaattisia ja niihin on mahdollista lisätä hälytystoiminto ilmoittamaan kaasun loppumisesta.

Kaasuputkistot

Kaasuputkisto valmistetaan kullekin kaasulle sopivasta materiaalista, joka määritetään kaasun käyttökohteen ja kaasun ominaisuuksien mukaan.

Putkistojen luokitteluun vaikuttavat

  • kemikaalin vaarallisuus
  • kemikaalin olomuoto (kaasu/neste)
  • putkiston nimellissuuruus (DN)
  • putkiston suurin sallittu käyttöpaine (PS)

Kaasuverkostoista kaasut otetaan käyttökohteelle ulosottopisteiden kautta. Ulosottopisteistä säädetään painetta ja virtausmäärää. Teollisten ja erikoiskaasujen ulosottopisteet koostuvat sulkuventtiilistä, paineenalentimesta, mahdollisesta virtausmittarista ja letkuliittimestä.