Euroopan suurin elektrolyysimenetelmää käyttävä vetytehdas avattu Kokkolassa

Woikoski avasi 12.11.2014 Kokkolan Suurteollisuusalueella vetytehtaan, joka on Euroopan suurin vedestä elektrolyysimenetelmällä vetyä tuottava laitos. Raaka-aineena uusi tehdas käyttää tislattua vettä. Puhtaan vedyn lisäksi tehdas tuottaa ultrapuhdasta happea, jonka puhtausluokkaan kykeneviä tuotantolaitoksia on maailmassa vain muutamia.

Laitos koostuu kolmesta erillisestä vedyn tuotantolinjasta, joiden lisäksi tehtaan yhteydessä on pullokonttien täyttöasema. Samalla yhtiö ottaa käyttöön nykyaikaiset komposiittitekniikkaan perustuvat vedyn kuljetusyksiköt.

Woikoskella on Kokkolan Suurteollisuusalueella kolme tehdasta: ilmakaasutehdas, hiilidioksiditehdas ja uusi vetytehdas. Ne työllistävät yhteensä 10 henkilöä. Vetytehtaan investoinnin  arvo on noin 10 miljoonaa euroa ja sen rakentamisessa on hyödynnetty parasta maailmalta saatavissa olevaa tekniikkaa.

Kuluneen vuoden aikana Woikoski on panostanut voimakkaasti vetyyn, sen tuotantoon, logistiikkaan ja käyttösovelluksiin. Uusi vetytehdas, vedyn tankkausasemat ja polttokennoauto ovat osa vetyyn kohdistuvista investoinneista, joilla yritys haluaa viitoittaa tietä kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa.

Sivut