Repoveden kansallispuistokokonaisuus laajeni Woikosken uuden suojelualueen myötä

Kouvolan kaupungin ja Mäntyharjun kunnan alueilla sijaitsevaan Repoveden kansallispuistoon syntyi uusia retkeilypolkuja, kun Oy Woikoski Ab laajensi vapaaehtoista suojelualuettaan Repoveden kansallispuiston tuntumassa. Uusi alue sijaitsee kansallispuiston pohjoisen sisäänkäynnin läheisyydessä.

Vajaat kymmenen vuotta sitten Woikoski perusti ensimmäisen, Bertil Palmbergin suojelualueen, joka liitettiin Repoveden Kansallispuiston suojelualuekokonaisuuteen. Kyseinen noin 40 hehtaarin alue on tällä hetkellä hyvin keskeisellä paikalla kansallispuiston ytimessä, johon kuuluu mm. Kuutinlahden etelärannan reitti, Löppösen luola ja muutamia lähisaaria.

Uuden suojelualueen perustaminen oli ollut Woikosken omistajan, Clas Palmbergin ajatuksissa jo usean vuoden ajan. Prosessi käynnistyi 1,5 vuotta sitten toden teolla, jolloin kartoitettiin kaikki Woikosken suojelua vaativat arvokkaat luontokohteet. Uusi suojelualue, eli Woikoski Feeling Nature Sanctuary käsittää noin 240 hehtaarin alueen, joka sijaitsee Repoveden kansallispuiston pohjoisosassa. Uuden suojelualueen myötä Repoveden laajasta suojelualuekokonaisuudesta yli kymmenen prosenttia sijaitsee Woikosken mailla.

Woikoskelle suojelualueet ovat tärkeä osa Palmbergin suvun perintöä, jota halutaan vaalia. Noin puolet suojellusta alueesta koostuu yli 100-vuotiaasta puustosta, jota on kautta aikojen suojeltu metsäkanalintujen, lähinnä metsojen takia. Myös muita suvun metsiä hoidetaan kestävän metsätalouden periaatteiden ja PEFC-metsäsertifikaatin vaatimusten mukaisesti.

Tiesitkö tämän Repoveden kansallispuistosta:

  • Metsähallitus hoitaa ja valvoo kansallispuistoja Suomessa.

  • Avotulen teko ja leiriytyminen on sallittu vain niille osoitetuilla paikoilla. Lyhytaikainen leiriytyminen on sallittua jokamiehenoikeuksin alueilla, joissa liikkuminen on sallittua; avotulta ei saa kuitenkaan sielläkään tehdä.

  • Luonnonsuojelualueiden suojelusäännös kieltää mm. uusien omatoimisten polkujen ja nuotiopaikkojen tekemisen suojelualueille.

  • Lemmikkieläinten vapaana pitäminen on kielletty.

  • Polkupyöräily on sallittu vain alueen teillä ja erikseen niille osoitetuilla reiteillä.

  • Metsästys on kansallispuistoissa kielletty.

  • Avotulen teko on kielletty metsäpalovaroitusten aikana, myös huolletuilla avonaisilla nuotiopaikoilla. Metsäpalovaroituksen aikana tulen saa tehdä ainoastaan kodissa.
    (Lähde: luontoon.fi)

Repoveden kansallispuisto on suosittu ja monipuolinen virkistys- ja ulkoilualue, joka koostuu kansallispuistosta, UPM-Kymmene Oyj:n omistamasta Aarnikotkan metsän suojelualueesta, Oy Woikoski Ab:n aiemmasta yksityisestä Bertil Palmbergin suojelualueesta sekä uudesta yli 200 ha:n suojelualueesta, joka sijaitsee kansallispuiston pohjoisosassa. Uusi suojelualue on saanut nimekseen perheyrityksen matkailuliiketoiminnan mukaan ”Woikoski Feeling Nature Sanctuary”. http://www.woikoskifeeling.fi/fi/

Sivut