Woikoskella edessä 130 vuotishistoriansa mittavimmat investoinnit

Woikoski investoi tulevina vuosina enemmän kuin koskaan. Investoinneilla turvataan liiketoiminnan jatkuvuus kauas tulevaisuuteen. Tulossa on uusi ilmakaasutehdas ja vetytehdas Kokkolaan sekä nestekaasun ja hajuhapen täyttölaitokset Pirkkalaan. Lisäksi laajennetaan Järvenpään täyttölaitosta uusille kaasuseoksille sekä Voikoskella sijaitsevaa heliumlaitosta.

Investointien kokonaismäärä on yli 40 milj. euroa, eli lähes koko yrityksen liikevaihdon verran. Vuonna 2013 investoinnit tuovat Woikoskelle n. 15 uutta työpaikkaa ja alihankkijoillekin kymmenkunta. Projektien rakennusvaiheiden työllistävä vaikutus on arvioitu olevan n. 200 miestyövuotta.

Kokkolaan rakennettava Woikosken historian yhdeksäs ilmatislaamo tuottaa happea, typpeä ja argonia teollisuuden ja terveydenhuollon tarpeisiin. Vetyä Woikoski on valmistanut jo vuodesta 1913, ja tuleva tuotantolaitos tulee olemaan Woikosken historian kymmenes. Vetytehtaan rakentamisella yhtiö tähtää tulevaisuuden vetymarkkinoille. Vety on tulevaisuuden energianlähde, jota tullan käyttämään mm. polttokennoautojen polttoaineena.

Heliumlaitoksen laajennus on ajankohtainen mm. siksi, että heliumista on pulaa maailmanlaajuisesti. Sitä menisi kaupaksi viisinkertainen määrä verrattuna siihen mitä sitä nyt myydään. Heliumia käytetään mm. sairaaloiden magneettikuvauslaitteissa.

Jo neljännessä polvessa toimiva perheyhtiö Woikoski on pitkän linjan menestyjäyritys, joka innovoi ja investoi vahvasti ekologiaa tukeviin menetelmiin.
 

Sivut