Woikoski 135, osa 4 (1/2): Pelastaako Woikoski Suomen?

Pelastaako Woikoski Suomen?

Otsikko mahtaa hieman hätkähdyttää, mutta meille woikoskelaisille vastaus on selvä, ”kyllä pelastaa”. Tämä vaatii hieman selvennystä. Ensiksikin, kaasu on sellainen ”raaka-aine”, jota ilman Suomi ei pyöri eikä toimi. Toiseksi, kaasun merkitys on dramaattinen puhuttaessa kestävästä kehityksestä ja ympäristöstä. Kaasu on aine, jolla ylläpidetään muuta teollista toimintaa ja sairaanhoitoa.

Muutaman sadan euron kaasutoimituksen myöhästyminen voi pysäyttää ydinvoimalaitoksen, terästehtaan tai yliopistollisen sairaalan kaikki kirurgiset toiminnot.

Kun puhutaan kestävästä kehityksestä, kaasulla on perustavaa laatua oleva merkitys alkaen tuotannosta ja sairaanhoidosta aina meren- ja avaruustutkimukseen. Olihan Woikoski mukana NASA:n hankkeessa, jossa huippuvuorilta lähetettiin valtava heliumpallo tutkimaan planeetta Marsia ja maapallon ylimpiä kerroksia.

Tänään puhutaan täysin saasteettomien vetyautojen tulosta lähitulevaisuudessa, mutta sellainenhan Woikoskella oli jo 1927. Kun taas puhutaan energian varastoimisesta vedyn muodossa, Woikoski varastoi jo 1920-luvulla puhdasta koskivoimaa vedyn muodossa, mikä tarpeen tullessa oli käytettävissä. Olemme näyttäneet osaamisemme monessa hankkeessa esim. energiansäästö asiakkaille ja tuotannossa, vedyn käyttö energiana ja varavoimana, hukkavedyn talteenotto, puhtaan vesivoiman tuottaminen, kumppanuudet asiakkaiden kanssa energian ja resurssien säästämiseksi, jäteveden puhdistus, ympäristöystävälliset varavoimajärjestelmät, erilaiset energiaa säästävät logistiikkasovellukset, ympäristöystävälliset vetyauto ja vetytrukki, (molemmat Suomen ainoat), kestävää metsätaloutta ja lopuksi Woikoski Feelingin sekä Kirjokiven Kartanon laajat luonto- ja virkistysalueet laajoine vesialueineen ja kahdella luonnonsuojelualueella.

Vastoinkäymisiäkin on ollut. Ely-keskukset torppasivat kalatiehankkeemme Voikoskella.

Kun puhutaan yhteiskunnan kannalta näin elintärkeästä ja perustavaa laatua olevasta tuotannosta tunnemme woikoskelaisina valtavaa ylpeyttä siitä, että olemme suomalainen perheyritys, joka on palvellut ja edesauttanut Suomen kehitystä alkeellisesta suuri-ruhtinaskunnasta nykyiseen maaimanlaajuisestikin arvostettuun ”nyky-Suomeen”, jo 135 vuotta, 35 vuotta kauemmin kuin itsenäinen Suomi.    

Sivut