Lääkehappi AWO 100%, kryogeeninen (pakkausseloste)