Lääkehappi AWO 100%, puristettu, itsehoitovalmiste (pakkausseloste)