Lääkehappi AWO 100%, kryogeeninen (valmisteyhteenveto)