Avoimet työpaikat

Tällä hetkellä avoimet työpaikat:

 

TEKNINEN JOHTAJA

Haemme teknistä johtajaa vastaamaan kaikista kaasuliiketoiminnan tekniikkaan liittyvistä ratkaisuista ja niiden kehitystyöstä. Teknisen johtajan vastuulla ovat prosessi- ja tuotantolaitteistojen optimointi ja automatisointi sekä uusien laitteistojen ja menetelmien kehitystoiminta. Alaisuudessa toimivat huolto ja kunnossapito, turvallisuus sekä projektit, joiden osa-alueiden vastuuhenkilöiden esimiehenä ja yhtiön johtoryhmän jäsenenä tekninen johtaja toimii.

Vastuutehtävänä on aktiivisesti löytää uusia ratkaisuja käytössä olevan tekniikan kehittämiseksi ja myös uusien innovaatioiden toteuttamiseksi.  Kaasualan säännökset kuten paineastia- ja kemikaalilainsäädäntö ja niiden vaatimukset sekä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeet ovat vahvasti asiakaslähtöisessä työssä mukana. Tehtävä sisältää paljon tiivistä yhteistyötä tuotanto- ja myyntijohtajan kanssa.

Etsimme tähän tehtävään henkilöä, jolla on soveltuva tekninen koulutus (esim. prosessi-, kemiantekniikan-, kone-insinööri tai DI). Hakijalla tulee olla kokemusta haastavien teknisten projektien läpiviemisestä ja vankka kokemus prosessiteollisuuden tekniikan parissa työskentelystä ja esimiehenä toimimisesta. Odotamme henkilöltä kokemusta tinkimättömästä turvallisuuskulttuurista.

Tehtävässä menestyminen edellyttää kykyä asioiden ja ihmisten johtamiseen, hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, loogista ajattelu- ja ongelmanratkaisukykyä sekä tuotantoprosessien kokonaisuuden hahmottamista. Työskentelet järjestelmällisesti ja hyvin myös paineen alla. Edellytämme hyvää englannin kielen kirjallista ja suullista osaamista, muu kielitaito on tehtävässä eduksi. Työtehtävien hoitaminen vaatii työskentelyä Voikoskella ainakin osan viikkoa.

Woikoski on voimakkaasti kehittyvä liiketoimintaympäristö, jonka pitkät perinteet ja vahva osaaminen kaasuliiketoiminnan alalla yhdistettynä perheyrityksen pitkäjänteisyyteen tarjoaa mielenkiintoisen ja monipuolisen vastuualueen. Woikosken visiona on olla paras työyhteisö ja yhteistyökumppani. Teknisen johtajan tehtävä on haastava, mutta äärimmäisen mielenkiintoinen ja palkitseva.

Luottamuksellisiin tiedusteluihin vastaa valinnassa avustavan Romana Management Oy:n konsultti Juha Immonen, puh. 050 500 1007. Lähetäthän hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen  4.6.2017 mennessä nettisivuilla www.romana.fi kohdasta ”Hae ilmoitettua tehtävää”/tekninen johtaja.

 

HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ

Toimenkuva

Haemme Oy Woikoski Ab:lle Voikoskelle pääkonttoriin HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖÄ vastaamaan kokonaisvaltaisesti työsuhteen elinkaareen liittyvien prosessien hallinnoimisesta ja henkilöstöjärjestelmien kehitystyöstä. Toimit esimiesten tukena ja henkilöstön osaamisen varmistajana sekä kehittäjänä. Teet tiivistä yhteistyötä johdon ja esimiesten kanssa suoritusten johtamisen ja työhyvinvoinnin parantamiseksi. Vastaat lisäksi rekrytointien käynnistämisestä, työsopimusten valmistelusta, henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laadinnasta sekä henkilöstön neuvonnasta työsuhdeasioissa.

Odotamme sinulta

Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja useamman vuoden työkokemusta monipuolisista, vastaavista henkilöstöhallinnon tehtävistä. Odotamme vankkaa asiantuntemusta työsuhde- ja työkykyjohtamisesta osana yrityksen strategiaa sekä työlainsäädännön vahvaa tuntemusta. Aiempi kokemus palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämisestä on tehtävässä eduksi.

Muut tiedot

Odotamme innovatiivista ajattelutapaa ja erityisesti jämäkkää asioiden toimeenpanokykyä esimiesten avuksi ja heidän kanssaan. HR-järjestelmien aiempi käyttökokemus tehtävässä on plussaa. Arvostamme sujuvaa kirjallista esitystapaa, monipuolista tietoteknistä osaamista, tiedonhankintataitoja, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä toimia yrityksen eri organisaatiotasojen kanssa. Tarjoamme vastuullisen ja monipuolisen tehtävän sekä innostavan työyhteisön, jossa arvostamme tiimityöskentelytaitoja. Henkilöstöpäällikkö on johtoryhmän jäsen ja raportoi yrityksen kehitysjohtajalle. Rekrytoinnista vastaa ja lisätietoja antaa VMP Kouvola, yrittäjä Kirsi Lantta, puh. 050 414 6369, Mikäli koet olevasi hakemamme ammattitaitoinen HR-osaaaja, lähetäthän hakemuksesi 3.6.2017 mennessä sähköpostitse os. kirsi.lantta@vmp.fi. Liitä hakemukseesi CV ja palkkatoive. Oy Woikoski Ab on vahvasti tulevaisuuteen katsova ja kehittyvä yritys, jonka visiona on olla paras työyhteisö ja yhteistyökumppani. Henkilöstöhallinto on tärkeässä roolissa vision toteutuksessa sekä kehityksen eteenpäin viejänä.

 

VUOROMESTARI

Toimenkuva

Woikoskella on kaksi ilmakaasutehdasta, jotka sijaitsevat Voikoskella ja Kokkolassa. Haemme nyt Voikosken ilmakaasutehtaalle VUOROMESTARIA vastaamaan ilmakaasutehtaan tuotannon operatiivisesta toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä optimoinnista. Vuoromestari toimii ilmakaasutehtaan operaattoreiden lähiesimiehenä ja kemikaalien käytönvalvojana.

Odotamme sinulta

Edellytämme tehtävään soveltuvaa teknistä koulutusta, esim. prosessiteollisuuden perustutkintoa ja useamman vuoden työkokemusta vastaavista tehtävistä, mielellään prosessiteollisuudesta. Aikaisempi esimieskokemus katsotaan tehtävässä eduksi, samoin kemian perusteollisuuden tuntemus. Odotamme sinulta aktiivista, tavoitehakuista ja määrätietoista asennetta toiminnan kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen. Kykenet vastaamaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja olet ratkaisuhakuinen. Esimiehenä olet innostava ja saat tiimin työskentelemään saumattomasti yhteen. Työturvallisuudesta olet omaksunut parhaat käytännöt ja kykenet soveltamaan niitä käytäntöön tinkimättömästi.

Muut tiedot

Woikosken visiona on olla paras työyhteisö ja yhteistyökumppani. Tarjoamme osaavalle ja hyvällä asenteella varustetulle ammattilaiselle kehittyvän ja ketterän yrityksen tuen. Saat mahdollisuuden perehtyä kaasualan mielenkiintoiseen maailmaan ammattitaitoisen tiimin kanssa ja kehittää omaa osaamistasi monipuolisessa työssä. Lisätietoja tehtävästä antaa Woikoski Oy:n tuotantojohtaja Eero Aspberg, puh. 040 162 2774. eero.aspberg@woikoski.fi. Rekrytoinnista vastaa VMP Kouvola/yrittäjä Kirsi Lantta, joten lähetäthän vapaamuotoisen hakemuksesi ja CV:n palkkatoiveineen 3.6.2017 mennessä sähköpostitse os. kirsi.lantta@vmp.fi. Käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana.

 

Meille töihin?

Haluatko myydä osaamisesi huipputiimiin ja tehdä työtä, jolla on merkitystä? Ilmoitamme tällä sivulla avoimet työpaikkamme. Otamme vastaan myös avoimia työhakemuksia sähköpostitse: rekry@woikoski.fi.
 

 


Kaasut ovat osa jokapäiväistä elämäämme – ilman niitä, moni asia ympärillämme pysähtyisi. Oy Woikoski Ab on vuonna 1882 perustettu suomalainen perheyritys, kaasu- ja kemianteollisuuden edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia kaasunjakelun ratkaisuja ja palveluita pulloista laajamittaisiin jakelujärjestelmiin sekä koneita ja tarvikkeita hitsaukseen. Palvelemme yksityisasiakkaita, teollisuuden eri aloja, terveydenhuoltoa ja lääketiedettä. Työllistämme 200 työntekijää ympäri Suomea. Investoimme voimakkaasti vetyteknologiaan ja haluamme näyttää esimerkillämme, että kannamme vastuun huomisesta.