Jakelukuljetukset ja kaukovalvonta

Woikoski kuljettaa kaasuja Suomessa maanteitse ja rautateitse. Suomessa liikenne- ja viestintäministeriö vastaa vaarallisten aineiden kuljetuksien (VAK) lainsäädännöstä sekä ohjauksesta ja kehittämisestä.

Jakelukuljetuksiamme hoitavat koulutetut sopimusrahtikuljettajat, joilla on tarvittava ammattitaito ja pätevyys. Kuljetuskalusto koostuu pakettiautoista täysperäyhdistelmiin. Niissä kuljetetaan kaasupullokoreja, kaasupattereita, nestekaasukoreja, tarvikkeita, nestetyppikannuja sekä minikontteja.

Säiliötoimitukset

Nestemäisten kaasujen kuljetusten reitti- ja täyttösuunnitelma laaditaan kaukovalvontajärjestelmästä saatujen tietojen perusteella. Järjestelmä valvoo asiakaskohtaisesti säiliöiden pintalukemia ja kaasukeskusten paineita. Hälytysrajat määritellään asiakkaan säiliön koon ja kaasun käytön perusteella.

Kaukovalvonnalla ajantasaista tietoa

Sopimuksemme kattaa täyden palvelun: asiakkaan ei tarvitse huolehtia kaasun riittävyydestä. Cryoscan valvoo nestesäiliön pintaa ja pitää huolen, että asiakkaalla on aina tarvitsemansa kaasu tuotantoa varten.

Tällä hetkellä kaukovalvonnan piirissä on n. 250 asiakasta.

Kaukovalvonnan etuja

  • vapauttaa asiakkaan aika- ja henkilöresursseja muihin toimintoihin
  • kaasun toimitusmäärä aina käytön ja tarpeen mukaisesti
  • toimintaan liittyvät häiriöriskit säiliörakenteessa pystytään tunnistamaan, jolloin huoltotoimenpiteet nopeutuvat

Kaukovalvontajärjestelmän kautta tieto säiliön kaasumäärästä ja paineesta välittyy Woikosken tietojärjestelmään, joka hälyttää raja-arvojen täytyttyä. Ajantasainen tieto voidaan välittää myös asiakkaan omaan järjestelmään. Kaukovalvonta auttaa ylläpitämään riittävää kaasumäärää ilman toiminnan keskeytyksiä sekä mahdollistaa huoltotoimenpiteiden suunnittelun.