Turvallisuus

Kaasut käyttäytyvät eri tavoin riippuen niiden laadusta ja olomuodosta. Kaasujen käytössä on aina noudatettava huolellisuutta ja ohjeiden mukaisia turvallisuuskäytäntöjä.

Kaasupulloissa käytetään eri värejä ja merkintöjä tunnistettavuuden helpottamiseksi.

Esimerkki: happi

Happi on väritön, hajuton, mauton ja myrkytön kaasu. Se on hapettava ja voimakkaasti palamista edistävä. Ilman normaali happipitoisuus (O2) on 21 %. Pitoisuuden noustessa 3 prosenttiyksikköä 24 prosenttiin, palaminen kaksinkertaistuu.

Ihmiseen ilman happipitoisuuden muuttuminen vaikuttaa happivajauksena tai ylihapettumisena. Happivajaus (alle 17 %) aiheuttaa lievimmillään raukeaa oloa tai tajunnan menetystä. Ylihapettuminen (21..75 %) voi aiheuttaa pahoinvointia, huimausta ja hengitysvaikeuksia. Vaikutukset riippuvat henkilökohtaisista ominaisuuksista (esim. yleiskunnosta).

Kaasupullojen kuljettaminen, käsittely ja varastointi

Ohjeita kaasupullojen kuljettamiseen

 • Pulloventtiilin suojakupu on pidettävä paikallaan kuljetuksen tai pienenkin siirron aikana.
 • Kaasupullot ja -korit tulee sitoa kuormaliinalla.
 • Lääkkeelliset kaasut kuljetetaan umpilavalla tai siihen tarkoitukseen valmistetuilla suojahupuilla peitettynä.

Ohjeita käsittelyyn

 • Käytä tarvittavia suojavarusteita: turvakengät, suojalasit, pitkähihainen paita/takki, käsineet.
 • Pulloja ei saa kolhia. Kolhut ovat hylkäysperuste katsastuksessa.
 • Asetyleenipullot on aina käsiteltävä ja säilytettävä pystyasennossa.
 • Pullon lastauksessa ja käsittelyssä käytettäviä apuvälineitä: pullokärry, pumppukärry, puominosturi, ajoneuvotrukki.

Ohjeita kaasupullojen varastointiin

 • Pullot tulee varastoida siihen tarkoitukseen varatussa, hyvin tuuletetussa paikassa.
 • Varastossa ei saa säilyttää kaasupullojen lisäksi muita tavaroita.
 • Tilassa ei saa olla palovaaraa ja sen tulee sijaita kaukana lämpö- ja sytytyslähteistä. Tupakointi ja avotulenteko varaston läheisyydessä on kielletty.
 • Pääsy varastoon sallittu vain valtuutetuilla henkilöillä.
 • Alue tulee merkitä selkeästi määräysten mukaisilla varoituskilvillä.
 • Isompien kaasumäärien varastointi tulee suunnitella yhteistyössä kaasutoimittajan ja paloviranomaisen kanssa.
 • Kaasupullot varastoidaan pystyasennossa ja niiden kaatuminen on estetty.
 • Pulloventtiilit on pidettävä suljettuina ja suojukset/kuvut paikoillaan.
 • Tyhjät ja täydet pullot varastoidaan erikseen.
 • Keskenään reagoivat kaasut tulee varastoitava erillään (palavat ja hapettavat kaasut).
 • Nestekaasu tulee varastoida vähintään 5 metrin etäisyydelle muista kaasupulloista.