Koulutus

Kaasukoulutus

pitää sisällään kaasujen turvallisen käsittelyn, kaasujen ominaisuudet ja käyttöturvallisuuden.

Kaasulaitekoulutuksessa

perehdytään kaasujen kuljetusyksiköihin ja niiden turvalliseen käsittelyyn sekä kaasujakeluverkoston turvalliseen käyttöön ja huoltoon.

Kaasujen kuljetuskoulutuksessa

käsitellään kaasujen kuljetusta henkilöautoista säiliöautorekkoihin ja kuljetusteknisiä turvallisuusasioita.

 

Koulutuksien sisältö räätälöidään asiakkaan toivomuksien mukaan, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin kaasuihin ja niiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä.