Laatu ja ympäristö

Ympäristöjärjestelmämme perustuu standardiin ISO 14001.

Olemme sitoutunut Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelmaan, joka on teollisuuden pitkäikäisin ja tunnustetuin vapaaehtoinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma.

Toteutamme ohjelmaa ottamalla ympäristövaikutukset huomioon kaikessa toiminnassa mm. asettamalla tavoitteita, jotka saavuttamalla muutamme toimintaamme yhä enemmän ympäristöystävällisemmäksi.

Pyrimme energiatehokkaaseen ja ympäristöä vähemmän rasittavaan toimintaan. Pyrimme toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja huomioimaan toiminnassamme ympäristön parhaalla mahdollisella tavalla. Ympäristöjärjestelmäämme on kirjattu näkökohdat, joita pyrimme parantamaan ja näin ollen omalta osaltamme ehkäisemään ympäristöhaittojen syntymistä.