Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Oy Woikoski Ab/ Medical
Y-tunnus 0165735-4
PL 1
52020  Woikoski
puh. 040-166 2023

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tiina Kuparinen
Katja Karjalainen

3.  Rekisterin nimi

Kuntoutusohjaajat-postituslista
Lääkärit-postituslista

4.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/ rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin ylläpitäjä käsittelee yhteystietoja seuraavasti:

  • henkilötietojen luottamuksellinen käsittely
  • yhteystietojen helppo saatavuus omasta rekisteristä
  • listassa olevien henkilöiden helppo lähestyminen kirjeitse/ meilitse; informaation jako ja yhteydenpito
  • laiteturvallisuuteen liittyvissä asioissa tiedottaminen nopeaa ja helppoa
  • lääkärit-listan yhteystiedot excel-taulukossa
  • kuntoutusohjaajat-listan yhteystiedot outlook-sähköpostissa
  • henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 § 1 mom. ( yhteysvaatimus )

5. Rekisterin tietosisältö

Lääkärit-lista: rekisteröidyn nimi, työnantaja, työnantajan osoite, rekisteröidyn titteli.
Kuntoutusohjaajat-lista: rekisteröidyn nimi, työnantaja, työnantajan osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, titteli.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Netti; yksityiset lääkäriasemat, julkinen terveydenhuolto, sairaanhoitopiirit.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Relkisterin tietoja ei luovuteta Oy Woikoski Ab/ Medicalin ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokoneelle tallennettuun rekisteriin pääsee vain Oy Woikoski Ab/ Medicalin työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.
Tiedot ovat Tiina Kuparisen ja Katja Karjalaisen henkilökohtaisten salasanojen suojassa.