Vedyn lähteet

Vedyn lähteet - Vety muuttaa maailmaa

Vetyä saadaan kolmesta pääasiallisesta lähteestä: höyryreformoimalla maa- tai biokaasusta, elektrolyysillä tai hyödyntämällä kemianteollisuuden sivutuotevetyä. Tunnetumpi ja vanhempi vedyn teollinen tuotantomenetelmä on elektrolyysi, jossa vesimolekyylien happi ja vety erotetaan sähköllä toisistaan. Reformoinnissa puolestaan vetypitoisen maakaasun hiiliketjut eli vedyn ja hiilen väliset kemialliset sidokset rikotaan. Hiili hapetetaan hiilidioksidiksi, jolloin reaktion lopputuotteina saadaan vetyä ja hiilidioksidia. Woikoski kerää talteen eri kemianteollisuuden prosesseista syntyvää sivutuotevetyä, joka muuten joutuisi päästönä ilmaan sekä tuottaa elektolyysimenenelmällä vetyä.