Seoskaasut hitsaukseen

Hitsaussuojakaasut auttavat hitsauksessa suojaamalla hitsaustapahtumaa ja ovat yleensä argonpohjaisia 1-2-komponenttisia kaasuja.

Huomioi kaasujen käyttöön liittyvät turvallisuusohjeet. Tutustu käyttöturvallisuustiedotteisiin ja muihin ohjeisiin ennen kaasun käyttöä.

Argon-hiilidioksidi-seoskaasut

Awomix

 • Koostumus: 8 % hiilidioksidia + argon
 • Käyttö: seostamattomien ja vähäseosteisten terästen MAG-hitsaussuojakaasuna. Ohuille ja ohuehkoille ainevahvuuksille.
 • SFS-EN ISO 14175-M20.
 • UN 1956 PURISTETTU KAASU, N.O.S. (hiilidioksidi ja argon) 2.2
 • käyttöturvallisuustiedote

SK-2

 • Koostumus: 2 % hiilidioksidia + argon
 • Käyttö: austeniittisten ruostumattomien terästen MAG-hitsaussuojakaasuna.
 • SFS-EN ISO 14175-M12.
 • UN 1956 PURISTETTU KAASU, N.O.S. (hiilidioksidi ja argon) 2.2
 • käyttöturvallisuustiedote

SK-12

 • Koostumus: 12 % hiilidioksidia + argon
 • Käyttö: seostamattomien ja vähäseosteisten terästen MAG-hitsaussuojakaasuna. Ohuille ja ohuehkoille ainevahvuuksille.
 • SFS-EN ISO 14175-M20.
 • UN 1956 PURISTETTU KAASU, N.O.S. (hiilidioksidi ja argon) 2.2
 • käyttöturvallisuustiedote

SK-18

 • Koostumus: 18 % hiilidioksidia + argon
 • Käyttö: seostamattomien ja vähäseosteisten terästen MAG-hitsaussuojakaasuna. Ohuille ja ohuehkoille ainevahvuuksille.
 • SFS-EN ISO 14175-M21.
 • UN 1956 PURISTETTU KAASU, N.O.S. (hiilidioksidi ja argon) 2.2
 • käyttöturvallisuustiedote

SK-25

 • Koostumus: 25 % hiilidioksidia + argon
 • Käyttö: seostamattomien ja vähäseosteisten terästen MAG-hitsaussuojakaasuna. Paksuille ja paksuhkoille ainevahvuuksille.
 • SFS-EN ISO 14175-M21.
 • UN 1956 PURISTETTU KAASU, N.O.S. (hiilidioksidi ja argon) 2.2
 • käyttöturvallisuustiedote

Argon-happi-seoskaasut

Awodrop

 • Koostumus: 0,01 % happea + argon
 • Käyttö: alumiinin MAG- ja TIG-hitsauksessa. Suojakaasu.
 • SFS-EN ISO 14175-I1.
 • UN 1956 PURISTETTU KAASU, N.O.S. (happi ja argon) 2.2
 • käyttöturvallisuustiedote

SO-2

 • Koostumus: 2 % happea + argon
 • Käyttö: matalahiilisten ja runsashiilisten ruostumattomien ja haponkestävien terästen MAG-hitsaussuojakaasuna.
 • SFS-EN ISO 14175-M13.
 • UN 1956 PURISTETTU KAASU, N.O.S. (happi ja argon) 2.2
 • käyttöturvallisuustiedote

Argon-vety-seoskaasut

SH-3

 • Koostumus: 3 % vetyä + argon
 • Käyttö: austeniittisten ruostumattomien ja haponkestävien terästen mekanisoidussa ja automaattisessa MAG- ja TIG-hitsauksessa sekä juurisuojakaasuna.
 • SFS-EN ISO 14175-R1.
 • UN 1956 PURISTETTU KAASU, N.O.S. (vety ja argon) 2.2
 • käyttöturvallisuustiedote

SH-5

 • Koostumus: 5 % vetyä + argon
 • Käyttö: austeniittisten ruostumattomien ja haponkestävien terästen mekanisoidussa ja automaattisessa MAG- ja TIG-hitsauksessa sekä juurisuojakaasuna.
 • SFS-EN ISO 14175-R1.
 • UN 1956 PURISTETTU KAASU, N.O.S. (vety ja argon) 2.2
 • käyttöturvallisuustiedote

Muut seoskaasut

Ar-He

 • Koostumus: 30 % heliumia + argon
 • Käyttö: runsaasti seostettujen austeniittisten ja ei-austeniittisten terästen, alumiinin ja kuparin TIG- ja MIG-hitsauksessa. Suojakaasu. SFS-EN ISO 14175-I3.
 • UN 1956 PURISTETTU KAASU, N.O.S. (helium ja argon) 2.2
 • käyttöturvallisuustiedote

Awolight

 • Koostumus: 1 % O2 + 30 % He + Ar
 • Käyttö: runsaasti seostettujen austeniittisten ja ei-austeniittisten terästen, alumiinin ja kuparin TIG- ja MAG-hitsauksessa. Suojakaasu. SFS-EN ISO 14175-M13.
 • UN 1956 PURISTETTU KAASU, N.O.S. (helium ja argon) 2.2
 • käyttöturvallisuustiedote

Formier

 • Koostumus: 12 % vetyä + typpi
 • Käyttö: seostamattomien, niukkaseosteisten ja runsasseosteisten terästen sekä austeniittisten ruostumattomien terästen juurensuojakaasuna.
 • SFS-EN ISO 14175-N5.
 • UN 1954 PURISTETTU KAASU, PALAVA, N.O.S. (vety ja typpi) 2.1
 • käyttöturvallisuustiedote