Insamlingen Jul i sinnet hjälper barnfamiljer i Finland

Vi deltar också i detta år i insamlingen " Jul i sinnet", som började 20.11. Bidragsmedlen används till presentkort på 70 euro, som barnfamiljer i trångmål kan använda till att köpa matvaror inför jul. Det är 19. år insamlingen organiseras och den ordnar Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbund rf.

Sidor