Kund Information

Från och med den 1 januari 2020 övergår vi till ett nytt ERP-system. För att övergången från det gamla systemet till det nya affärssystemet skall lyckas, är avbrott i  försäljning och leverans  av alla våra förpackade gaser (gasflaskor, flaskpaket, kannor, dewarer, kryogena behållare samt tillbehör) oundvikligt.

Vänligen observera att avbrottet även påverkar våra återförsäljare, vilka likaså har uppehåll i gasförsäljningen under denna tid.  Tankbilsleveranser påverkas inte av avbrottet.

De sista kundleveranserna och returerna av våra förpackade produkter 2019 sker den 20 december. Ordinär försäljning och leverans återupptas den 3 januari 2020.

Vänligen beakta försäljnings- och leverans uppehållet!  Kontrollera att Era fjärrkontrollerade flaskpakets- och gas- centraler är fulla samt beställ alla förpackade gasprodukter i god tid innan årets sista leveransdatum. Vänligen beställ det belopp ni kommer att behöva under den tid som avbrottet pågår. 

Vi fakturerar inte hyra för eventuella extra produkter som Ni beställer.  Vänligen kom ihåg att i samband med beställningen informera oss om det är fråga om extra produkter. 

Priset på gasen debiteras som vanligt enligt Ert gasavtal. Vi ber Er vänligen hjälpa oss genom att returnera så många tomma flaskor som möjligt. Detta för att säkerställa en effektiv flaskrotation för påfyllning.

Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta kundtjänsten: asiakaspalvelu@woikoski.fi, tel. 040 166 2023.

 

Sammanfattning av nödvändiga åtgärder: Vänligen beställ alla packade gaser i god tid före sista leveransdatum 20.12.2019(obs! minst två vardagar innan er vanliga leveransdag) så att de räcker ända till 3.1. och returnera så många tomma flaskor som möjligt. Vi beklagar eventuella olägenheter som avbrottet kan medföra! 

Sidor