Nordisk Industri storevenemanget bygger konkurresnkraften i Norr

Storevenemanget Nordisk Industri fyller Ouluhalli igen i maj. Under evenemanget förevisas inte bara dagens industrilösningar utan även aktuella nordliga projekt, konkurrenskraften och gruvindustrin. Hitta Woikoski avdelning 305!

Kom med, anmäl dig nu: www.pohjoinenteollisuus.fi/rekisteroidy

Öppen: 25 maj kl. 9-18 och 26 maj 2016 kl. 9-17

Sidor