Oy Woikoski Ab och ProWeld Finland Oy inleder samarbete

Gasindustriföretaget Oy Woikoski Ab har inlett samarbete i Finland med företaget ProWeld Finland Oy, som erbjuder svetsingenjörs-, konsult-, utbildnings- och svetstjänster. Woikoski vill vara en heltäckande samarbetspartner för svetsindustrin, och samarbetet med ProWeld spelar en avgörande roll för att målet ska uppnås. Genom samarbetet kan Woikoski hjälpa kunder bl.a. vid anskaffning av nya maskiner och svetsmetoder samt vid valet av mer produktiva tillsatsämnen genom att demonstrera egenskaper och fördelar på ett bättre sätt.

Med ProWelds hjälp höjs Woikoskis svetstekniska kompetens till en ny nivå, och Woikoski får en reell kapacitet att erbjuda helhetslösningar för svetsindustrin. I praktiken fungerar ProWeld som tekniskt stöd för Woikoskis försäljare och kunder i frågor som rör svetsning. Detta är ett betydelsefullt steg för att öka försäljningen av tyska EWM:s svetsmaskiner, tillsatsmaterial och svetsfunktioner i Finland.

Huvudsyftet med samarbetet är att producera nytta och mervärde för kunderna i den snabbt växande och föränderliga svetsvärlden. Svetsande kunder får nu allt de behöver från Woikoski: svetsgaser, tillsatsmaterial, maskiner, experttjänster, tekniskt stöd/utbildning och till och med svetsbehörigheter och andra tjänster för kvalitetsstyrning av svetsning. Dessutom assisterar ProWeld i fortsättningen vid demonstrationer och försäljning av EWM:s svetsmaskiner i östra Finland.

– Inget annat företag i Finland kan erbjuda ett lika heltäckande utbud för svetsindustrin, säger Woikoskis försäljningschef Jussi Rissanen. Vi vill erbjuda våra kunder klarhet och kostnadseffektivitet vid anskaffning av maskiner, utrustning och tjänster, och nu kan de få allt detta på samma ställe. – ProWeld är ett ungt, växande, kundorienterat och dynamiskt företag. Deras starka sidor är hög teoretisk och praktisk kompetens inom svetsning, hög kompetens inom teknisk orientering och utbildning om svetsmaskiner samt utbildning om svetstekniker och -processer.

ProWeld Finland Oy erbjuder svetsingenjörs-, konsult-utbildnings- och svetstjänster över hela Finland och vid behov även utomlands. Företagets huvudsakliga verksamhetsställe är Joensuu, men svetsingenjörstjänster erbjuds även i Hollola. Företaget har hög kompetens och kunskap inom MIG/MAG-, TIG- och pinnsvetsning samt de senaste maskinerna och processerna för dessa svetsmetoder. Specialkompetens inom praktisk utbildning om svetstekniker samt utbildning i användning av svetsmaskiner både på finska och engelska. Mer information: svetsingenjör IWE Jussi Martiskin 040 214 4133, jussi.martiskin@proweld.fi  www.proweld.fi eller Woikoski's försäljningschef Jussi Rissanen, tel. 040 540 3634, jussi.rissanen@woikoski.fi www.woikoski.fi

Sidor