Repovesi nationalpark utökades med Woikoskis nya skyddsområde

Repovesi nationalpark, som ligger på Kouvola stads och Mäntyharju kommuns område, fick nya friluftsleder i samband med att Oy Woikoski Ab utökade sitt frivilliga skyddsområde intill nationalparken. Det nya området ligger i närheten av den norra ingången till nationalparken.

För knappt tio år sedan bildade Woikoski sitt första skyddsområde, Bertil Palmbergs skyddsområde, som anslöts till Repovesi nationalparks skyddsområde. Detta område på cirka 40 hektar ligger mycket centralt i nationalparkens kärna, som omfattar bland annat en friluftsled längs viken Kuutinlahtis södra strand, grottan Löppösenluola och några närliggande öar.

Att bilda ett nytt skyddsområde är något som Woikoskis ägare Clas Palmgren har gått och tänkt på i flera år. Processen startade på allvar för 1,5 år sedan, när man gjorde en inventering av alla Woikoskis skyddsvärda naturobjekt. Det nya skyddsområdet Woikoski Feeling Nature Sanctuary omfattar ett område på ungefär 240 hektar i norra delen av Repovesi nationalpark. I och med tillkomsten av det nya skyddsområdet ligger mer än tio procent av Repovesis stora skyddsområde på Woikoskis mark.

För Woikoski är skyddsområdena en viktig del av släkten Palmbergs arv, som man vill värna om. Ungefär hälften av det skyddade området består av över 100 år gammal skog, som genom tiderna har skyddats på grund av sitt bestånd av skogsfåglar, särskilt tjäder.

Även andra skogar som släkten äger sköts enligt principerna för hållbart skogsbruk och PEFC skogscertifiering.

 

Visste du detta om Repovesi nationalpark:

  • Det är Forststyrelsen som vårdar och övervakar nationalparkerna i Finland.

  • Eldning och camping är bara tillåtet på särskilt anvisade platser. Uppsättning av tält för en kortare tid är tillåtet enligt allemansrätten på områden där det är tillåtet att röra sig, men det är inte heller där tillåtet att göra upp eld.

  • Förordningen om skydd av naturskyddsområden förbjuder bland annat att på egen hand anlägga nya stigar och eldplatser i skyddsområden.

  • Det är förbjudet att låta sällskapsdjur gå lösa.

  • Cykling är bara tillåtet på vägar och särskilda cykelleder.

  • Jakt är förbjudet i nationalparker.

  • Det är förbjudet att göra upp eld när skogsbrandsvarning utfärdats, även på särskilt utmärkta eldplatser. När skogsbrandsvarning utfärdats får eld göras upp endast i bostäder.

Repovesi nationalpark är ett populärt och mångsidigt rekreations- och friluftsområde, som består av själva nationalparken, Aarnikotka-skogens skyddsområde som ägs av UPM-Kymmene Oyj, Oy Woikoski Ab:s tidigare privata Bertil Palmbergs skyddsområde samt det nya skyddsområdet på över 200 ha, som ligger i nationalparkens norra del. Det nya skyddsområdet har döpts till ”Woikoski Feeling Nature Sanctuary” efter familjeföretagets turistverksamhet. http://www.woikoskifeeling.fi/en/

 

Sidor