Road Tour för utsläppsfri vätgastrafik kommer till Finland den 14.10.2015

TEN-T HIT-2-projektet anordnar under 2015 en Road Tour genom Baltikum, Finland och Sverige till Bryssel. I oktober 2015 erövrar vätgasen Nordsjö och Göteborg. Den 14.10.2015 arrangerar vi ett evenemang i Nordsjö i Helsingfors, där vi presenterar vårt nyaste tankstationskoncept och berättar om framtidsutsikterna för vätgasen som drivmedel. På ett miniseminarium samtalar vi med experter på området om olika scenarier med vätgasdrivna fordon. Evenemanget är avsett för ministerier, städer, kommuner, företag, politiker och media. Vid tankstationen utanför informerar vi om vätgastankning och bränslecellsfordon för den stora allmänheten.

Sidor