Woikoski får nya försäljnings- och servicekanaler

Vi förnyar vår försäljningsorganisation för att förbättra vår kundservice. I fortsättningen betjänar vi våra direktleveranskunder genom direkt- och lösningsförsäljningsteamet, medan återförsäljningskunder och återförsäljare får hjälp av företags- och återförsäljningsteamet. Försäljningsområdena delas in Norra Finlands, Mellersta Finlands och Södra Finlands försäljningsområde. Förnyelsen innebär att vi bättre kan hjälpa och betjäna olika kunders behov och att kunderna kan klara av sina ärenden snabbare.

En förändring är att vi slutar med hämtförsäljning av industriella gaser och svetstillbehör på Woikoskis egna verksamhetsställen den 15.9.2016. Våra återförsäljare betjänar våra kunder som tidigare och kundleveranser av gas fortsätter som vanligt. Om du gör din beställning vardagar före kl. 12 levereras flaskgaserna följande avtalade kördag. Glöm inte bort vårt elektroniska beställningssystem, där du kan beställa gaser bekvämt på webben: www.awonen.fi.

Förändringar som rör beställning av industriella gaser

Telefonnumren och e-postadresserna till verksamhetsställena är oförändrade fram till slutet av september. I början av oktober, den 3.10 öppnar vi nya servicekanaler, där kunderna smidigt kan sköta alla sina kundtjänstärenden, beställningar och företags- och återförsäljningsärenden. Woikoskis 160 återförsäljare betjänar fortfarande kunder i hela Finland både när det gäller gas- och svetstillbehör. Kontaktuppgifter till din närmaste återförsäljare hittar du här.

Även beställnings- och leveransrutinerna för medicinska gaser förändras

Beställningar av medicinska gaser och övrig kundservice centraliseras till Woikoski Medicals kundservicecenter i Träskändafr.o.m. 3.10.2016. Medicals kundservicecenter tar emot beställningar av medicinska gaser och sjukhustillbehör och svarar på frågor omkring detta. Hemsyrgaskunder får hjälp med allt som gäller hemsyrgasbehandling på ett eget kundservicenummer hos Medical Hemsyrgasbehandling.

Fram till att servicecentret öppnar fortsätter verksamheten med nu gällande kontaktuppgifter och rutiner. Även medicinska beställningar kan göras på den elektroniska beställningsblanketten: www.awonen.fi

Hämtverksamheten vid verksamhetsställena i Voikoski, Åbo, Kotka, Imatra och Varkaus upphör helt, och i fortsättningen levereras medicinska gaser på dessa områden direkt till kunden. I Uleåborg, Träskända och Birkala fortsätter hämtverksamheten, men beställningar måste göras vardagen närmast före hämtningen senast kl. 12. Hämtning kan ske vardagar kl. 8.00–16.00. Portarna till verksamhetsstället öppnas för kunderna i samband med hämtningen. Förändringarna gäller inte kunder vars medicinska gaser har levererats direkt eller hämtats från våra återförsäljare.

Mer information ges av: Oy Woikoski Ab, försäljningschef Jussi Rissanen, tfn 040 540 3634, ansvarig chef för läkemedelsgrosshandel Heikki Lehmuskero, tfn 040 687 5978 och försäljningschef (medicinska gaser) Mikko-Pekka Laiho, tfn 040 656 9336

Skriv ut nya kontaktuppgifter fr.o.m. 3.10.2016 här

Sidor