Woikoski fick certifikatet Finlands Starkaste 2016

Woikoski har återigen visat sig vara en stark samarbetspartner till sina kunder. Certifikatet beviljas av Suomen Asiakastieto som bevis på att företaget är pålitligt, kreditvärdigt och har utmärkt betalningsförmåga.

Certifikatet Finlands Starkaste är ett synligt bevis på företagets kreditvärdighet, pålitlighet och utmärkta betalningsförmåga. Certifikatet berättar för kunder, samarbetspartner, kreditgivare och andra intressentgrupper att samarbetet med det certifierade företaget sker på hållbar grund.

Berättigade till certifikatet Finlands Starkaste är företag som hör till de två högsta kreditklasserna i Suomen Asiakastieto Oy:s Rating Alfa-modell med sju klasser. Cirka 12 procent av de finländska företagen tillhör denna grupp. För att ett företag ska komma upp i de klasserna krävs utomordentliga ekonomiska nyckeltal, positiv bakgrundsinformation om företaget och gott betalningsbeteende.

Sidor