Woikoski-gas får nyckelflaggsmärkning

Förbundet för Finländskt Arbete har den 2.2.2016 beviljat Woikoski tillstånd att använda ursprungsmärkningen Nyckelflaggan för gaser som företaget producerar. Nyckelflaggan tilldelas finländska företag som producerar inhemska produkter av hög kvalitet med kundernas behov för ögonen. Vi är stolta över att i fortsättningen kunna märka nedanstående gaser med nyckelflaggssymbolen:

syrgas, kväve, argon, vätgas, koldioxid, luft samt blandgaserna Awomix, Awodrop, SK-2, SK-18, SK-25 och SO-2.

Sidor