Woikoski har beviljats ISO 9001:2015 certifikat

Woikoski har ett kvalitetssystem i överensstämmelse med standarden. Inspecta Sertifiointi Oy har beviljat ISO 9001:2015 certifikat till Woikoski. Certifieringen omfattar produktion, fyllning, försäljning och distribution av industri-, medicinska-, livsmedels- och specialgaser samt gasol. Gasrelaterad service, utrustning, tillbehör samt centrala gassystem.

Sidor