Woikoski inleder samarbetsförhandlingar

Oy Woikoski Ab inleder samarbetsförhandlingar. Förhandlingarna börjar 22.4.2016 och varar minst sex veckor. Förhandlingarna berör all personal på Woikoski och kan leda till uppsägning av högst 70 anställda. I planerna ingår en eventuell nedläggning av verksamhetsställena i Kotka, Åbo, Varkaus och Imatra och en omorganisation av hela företagets verksamhet.

Bakgrunden till samarbetsförhandlingarna är det märkbart förändrade marknadsläget, väsentliga förändringar i bolagets verksamhetsmiljö, hårdare konkurrens och behovet att öka verksamhetens effektivitet.

Den planerade omorganisationen syftar till att effektivisera bolagets verksamhet och att förbättra kundservicen och konkurrenskraften i den kraftigt förändrade verksamhetsmiljön.

”Vårt mål är att utveckla Woikoskis verksamhetsmodell och struktur för att bättre svara mot kraven i verksamhetsmiljön. Vi måste stärka vår operativa och ekonomiska grund för att kunna trygga verksamhetsförutsättningarna för bolaget i framtiden”, säger VD och styrelseordförande Clas Palmberg.

Målet med samarbetsförhandlingarna är att hitta lösningar för att anpassa Woikoskis personalresurser till en lönsam nivå för företagets verksamhet. Eventuella åtgärder kommer att vidtas efter avslutade förhandlingar. Detaljerna preciseras under förhandlingarnas gång.

Sidor