Woikoskis vätgasstation öppnade den 26 oktober i Göteborg

Woikoskis första vätgasstation utanför Finland invigs den 26 oktober i Göteborg, på adressen Ruskvädersgatan 12. Den nya vätgasstationen är en del av det kommande europeiska TEN–T-nätet, som ska omfatta bland annat 400 vätgasstationer i Tyskland fram till år 2020. Woikoski vill vara med och bygga ett europeiskt nät för fordonsbränsle som baseras på ren och obegränsad energi. På bilden ses från vänster Infrastrukturminister Anna Johansson och Woikoskis ägare och styrelseordförande Clas Palmberg klippte banden under invigningen.

Sidor