Blogg

Kalevi Korjala – Kort återblick på 2014

Bästa läsare,

Framför dig har du Woikoskis nya blogg. Jag har fått i uppgift att skriva det första blogginlägget, och jag tar tillfället i akt att berätta för er om det gångna året hos oss. Alla ni, våra intressentgrupper, har varit med om att tillsammans med oss skapa ett fartfyllt verksamhetsår 2014, och det vill jag varmt tacka er för.

Det viktigaste projektet 2014 var slutförandet av de stora anläggningsinvesteringarna och starten av deras verksamhet. Luftgasfabriken i Karleby optimerades, och vätgasfabriken startade i slutet av sommaren. Optimeringen av fabrikerna görs inte i en handvändning, utan det kräver tid och kunskap. Utbildning för optimal drift av anläggningarna har varit ett huvudtema inom produktionen. Det är viktigt för oss att investeringarna håller sig i stort sett inom planerad tidtabell och budget. 

Vätgasfabriken på storindustriområdet i Karleby färdigställdes sommaren 2014.

Även i år har fokus legat starkt på vätgas, tankställen och bränslecellsfordonens framtida utveckling. Woikoskis vätgaskoncept lanserades 2014 i Voikoski, Helsingfors, Estland, Lettland, Litauen, Sverige och på Hannovermässan i Tyskland. Vår vätgasbil WOI-1 har visats upp vid flera evenemang och har väckt positivt intresse hos allmänheten eftersom den är helt avgasfri. För närvarande bygger vi vår andra tankstation i Finland och vår första exportstation i Göteborg.


Hyundais WRC förare log ikapp med vår vätgasbil under Neste Rally i juli 2014.

Sista fredagen i juni anordnade vi öppet hus-evenemanget ”Avoimet Owet”, som lockade nästan tusen besökare vid produktionsanläggningarna i Voikoski. Detta evenemang har blivit en årlig tradition för oss, eftersom responsen från besökarna har varit mycket positiv och man har önskat att vi fortsätter. I mars invigdes WHD Bilmuseum som ingår i Woikoskis turismverksamhet. Även WHD Gårds tjänster har utvecklats och verksamheten utökats. WHD Bilmuseum har haft över 5 000 besökare, vilket visar att det finns stort intresse för bilar och deras intressanta historia.


Bilmuseets Armstrong Siddeley Star Sapphire, årsmodell 1960 är utrustad med läckert röd skinnklädsel.

Personalens välbefinnande är viktigt för oss på Woikoski. Vi har satsat kraftigt på både motion, kultur och gemensamma evenemang. I takt med att motivationen hos personalen ökar, ökar även kompetensen och prestationen. 

Vi är en aktiv medlem i de internationella takorganisationerna IOMA och EIGA. Clas Palmberg utnämndes i oktober i Kyoto till kassör i den globala takorganisationen, vilket öppnar vägen till ordförandeskapet i organisationen. Vi ökade också vår egen synlighet med vår första TV-reklam och kampanjen Finland andas. Vi ville påminna om vår existens och hur stor roll gaser spelar i vårt dagliga liv. Om du vill lära dig mer om detta kan du gå in på våra webbplatser woikoski.fi och suomihengittaa.fi.

Avsikten med den här bloggen är att visa upp oss som de experter på gasområdet som vi är, och jag hoppas att du kommer att följa oss aktivt. Välkommen till gasernas fascinerande värld!

 

Önskar,

Kalevi Korjala
Verkställande direktör

Oy Woikoski Ab