Beställningsblankett, utrustning för hemsyrgasbehandling (fi)