Medicinsk syrgas även utan recept

När lagstiftningen blev striktare och det började krävas försäljningstillstånd för medicinska gaser 2008 blev medicinsk syrgas receptbelagd. Woikoski kan leverera medicinskt syre även utan recept.

För att kunna betjäna alla våra kunder så smidigt som möjligt lanserade vi i början av 2013 en receptfri produkt med medicinsk syrgas, avsedd för första hjälpen. Produkten har en lättanvänd säkerhetsventil, som innehåller en tryckreglerare, en tryckmätare för kontroll av resterande gasmängd samt en flödesreglerare för justering av dosen.

Receptfriheten är till nytta exempelvis för simhallar, spa-anläggningar och dykföreningar. Enheter inom hälsovården, t.ex. ambulanser, behöver inte nödvändigtvis en beställning som är undertecknad av läkare, om de vid första hjälpen använder medicinsk syrgas i flaska som är försedd med enbart säkerhetsventil.