Vedyn valmistus ja jakelukanavat

Vedyn valmistus ja jakelukanavat - Woikoskella jo vuodesta 1913 

Vety on tunnettu ja sitä on osattu valmistaa 1600-luvun lopulta saakka. Oy Woikoski Ab on tuottanut vetyä teollisesti jo vuodesta 1913, yli 100 vuotta. Vuonna 2013 vetyä tuotettiin maailmassa noin 255 miljardia kuutiota ja tuotannon odotetaan nousevan kasvavan kysynnän vuoksi vuoteen 2018 mennessä 300 miljardiin kuutioon.

Suurin osa vedystä käytetään teollisiin prosesseihin kuten ammoniakin ja lannoitteiden valmistukseen, öljyteollisuuden prosesseihin ja metallin karkaisuun. Vedyn käyttö polttokennojen energialähteenä on tullut tällä vuosituhannella yhä tärkeämmäksi vedyn käyttökohteeksi.

Polttokennon avulla vetyyn tuotantoprosessin aikana sitoutunut energia muutetaan sähköksi ja lämmöksi. Polttokennoissa käytetään useita erilaisia tekniikoita, mutta niiden pääperiaate on samanlainen. Energiaa vapautuu, kun vety tai hyvin vetypitoinen aine yhtyy ilman happeen. Reaktiota edesauttaa katalyytti, joka päästää vetyprotonin läpi, muttei vetymolekyyliä. Reaktion seurauksena syntyy sähköä, lämpöä ja vettä.

Kokkolan vetytehdas – Euroopan suurin elektrolyysimenetelmällä vetyä tuottava laitos

Kokkolan moderni elektrolyysilaitos valmistui marraskuussa 2014. Tehdas käyttää raaka-aineena tislattua vettä ja tuottaa prosessissaan puhtaan vedyn lisäksi ultrapuhdasta happea, jonka puhtausluokkaan kykeneviä tuotantolaitoksia on maailmassa vain muutamia. Laitos koostuu kolmesta erillisestä vedyn tuotantolinjasta ja tehtaan yhteyteen on myös valmistunut pullokonttien täyttöasema. Vetytehtaan investoinnin arvo on noin 10 miljoonaa euroa ja sen rakentamisessa on hyödynnetty parasta maailmalta saatavissa olevaa tekniikkaa.

Muut tuotantolaitokset

Kemira Chemicals Oy, Sastamala, sivutuotevetylaitos

Kemira Chemicals Oy, Joutseno, sivutuotevetylaitos