Pulmonox AWO 0,1 % lääkkeellinen kaasu, puristettu ( pakkausseloste )