Lääkeilma AWO 100%, puristettu (valmisteyhteenveto)