Toimintapolitiikka - Woikosken tapa toimia

Woikosken toimintapolitiikka tukee strategiaamme, asetamme tavoitteita ja seuraamme näiden toteutumista määriteltyjen mittareiden avulla. Mittareiden tarkoitus on, että saadaan dataa strategian toteutumisesta ja siitä, että suunta on kohti Woikosken visiota. Analysoimme tuloksia ja pyrimme jatkuvaan parantamiseen ja prosessien toimintakyvyn ja suorituskyvyn parantamiseen.

Woikoski sitoutuu kaikessa toiminnassaan asiakkaiden sekä sidosryhmien tarpeiden ja vaatimusten täyttämiseen. Woikoski korostaa toiminnassaan jatkuvaa toiminnan sekä toimintajärjestelmän kehittämistä ja tärkeitä laatuperiaatteita ovat:

  • Toimintamme tasoa (laatu, ympäristö, turvallisuus, elintarvike ja lääke) seurataan, analysoidaan ja kehitetään jatkuvasti henkilöstöä osallistamalla monipuolisten mittareiden ja prosessien valvontakäytäntöjen, tehokkaiden palautteiden hallinnan ja arviointikäytäntöjen sekä tarkoituksenmukaisten toimenpiteiden avulla

  • Käyttämämme prosessit ja teknologiat varmistavat korkean laadun, vaatimusten täyttymisen sekä kustannustehokkaan toiminnan

  • Tuoteturvallisuus, työturvallisuus, terveys ja ympäristöstä huolehtiminen sekä laadukas toiminta perustuvat riskien hallintaan, luotettavaan viestintään sekä omavalvontaan ja sertifioituihin toiminta- ja tuoteturvallisuuden hallintajärjestelmiin

  • Koko henkilöstömme on tietoinen työtehtäväänsä liittyvistä vastuista ja velvoitteista sekä toimii niiden mukaisesti

  • Työyhteisömme toimii tasa-arvoisesti, syrjimättömästi ja se painottaa toiminnassaan kestävää kehitystä sekä yhteiskuntavastuuta

  • Huolehdimme henkilöstömme osaamisesta ja hyvinvoinnista ja riittävistä resursseista

  • Kehitämme yhteistyötä ja kumppanuuksia asiakkaiden sekä toimittajien kanssa

Lääkkeellinen politiikka

Lääkkeellinen toiminta koostuu lääketukkukaupasta ja lääkehtehdastoiminnoista. Lääkkeellisten toimintojen tarkoitus on varmistaa potilasturvallisuus. Potilasurvallisuus varmistetaan laadunvarmistus- ja laadunhallintakeinoin. Laadunvarmistustoimet ulottuvat moneen eri prosessiin ja osastoon. Laadunvarmistuskeinoja ovat mm. validoinnit, auditoinnit, erien arvioinnit ja ohjeistukset. Lääkkeellisessä toiminnassa ohjeet perustuvat viranomaismääräyksiin. Ohjeet koulutetaan ja sen jälkeen vastuunalainen johtaja voi valtuuttaa työntekijän lääkkeelliseen tehtävään. Vastuunalainen on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista muista lääketoiminnoista paitsi myynnistä.

 

Elintarviketurvallisuuspolitiikka

Elintarviketuotantomme perustuu tuoteidemme laatuun ja tuoteturvallisuuteen sekä toimintamme luotettavuuteen. Kehittämme jatkuvasti prosessejamme ja tavoitteenamme on olla merkittävä kaasuntoimittaja Suomen elintarviketeollisuudessa. Olemme sitoutuneet kehittämään elintarviketurvallisuusjärjestelmäämme lakeja, asetuksia sekä viranomaisten ja sertifioimiemme standardien suosituksia noudattaen. Elintarvikekaasumme täyttävät viranomaisten ja asiakkaittemme niille asettamat vaatimukset.  Elintarviketurvallisuus on koko henkilöstön yhteinen asia ja se syntyy yhteistyöllä.

 

Eettiset periaatteet

Woikoskelle on laadittu eettiset periaatteet, jotka ilmaisevat sen, mikä on toivottavaa toimintaa ja mitä Woikoskella halutaan noudatettavan. Eettiset periaatteet osoittavat myös sen mikä on ei-toivottavaa toimintaa ja miten reagoidaan, jos ko. periaatteita rikotaan. Eettiset periaatteet koskevat koko henkilöstöä.