Blandgaser för svetsning

Skyddsgaser för svetsning hjälper till att skydda svetsen och består oftast av argonbaserade 1–2 komponentgaser.

Iaktta säkerhetsanvisningarna för användning av gaser. Läs igenom skyddsinformationsblad och övriga anvisningar innan du använder gasen.

Argon-koldioxid-blandgaser

Awomix

 • Sammansättning: 8 % koldioxid + argon
 • Användning: skyddsgas för MIG-svetsning av olegerade och låglegerade stål. För tunnare godstjocklekar.
 • SFS-EN ISO 14175-M20.
 • UN 1956 KOMPRIMERAD GAS, N.O.S. (koldioxid och argon) 2.2 
 • skyddsinformationsblad 

SK-2

 • Sammansättning: 2 % koldioxid + argon
 • Användning: skyddsgas för MIG-svetsning av austenitiska rostfria stål.
 • SFS-EN ISO 14175-M12.
 • UN 1956 KOMPRIMERAD GAS, N.O.S. (koldioxid och argon) 2.2 
 • skyddsinformationsblad 

SK-12

 • Sammansättning: 12 % koldioxid + argon
 • Användning: skyddsgas för MIG-svetsning av olegerade och låglegerade stål. För tunnare godstjocklekar.
 • SFS-EN ISO 14175-M20.
 • UN 1956 KOMPRIMERAD GAS, N.O.S. (koldioxid och argon) 2.2 
 • skyddsinformationsblad 

SK-18

 • Sammansättning: 18 % koldioxid + argon
 • Användning: skyddsgas för MIG-svetsning av olegerade och låglegerade stål. För tunnare godstjocklekar.
 • SFS-EN ISO 14175-M21.
 • UN 1956 KOMPRIMERAD GAS, N.O.S. (koldioxid och argon) 2.2 
 • skyddsinformationsblad 

SK-25

 • Sammansättning: 25 % koldioxid + argon
 • Användning: skyddsgas för MIG-svetsning av olegerade och låglegerade stål. För tjockare godstjocklekar.
 • SFS-EN ISO 14175-M21.
 • UN 1956 KOMPRIMERAD GAS, N.O.S. (koldioxid och argon) 2.2 
 • skyddsinformationsblad 

Argon-syre-blandgaser

Awodrop

 • Sammansättning: 0,01 % syre + argon
 • Användning: MAG- och TIG-svetsning av aluminium. Skyddsgas.
 • SFS-EN ISO 14175-I1.
 • UN 1956 KOMPRIMERAD GAS, N.O.S. (syrgas och argon) 2.2 
 • skyddsinformationsblad 

SO-2

 • Sammansättning: 2 % syre + argon
 • Användning: skyddsgas för MIG-svetsning av låg- och högkolhaltiga rostfria och syrafasta stål.
 • SFS-EN ISO 14175-M13.
 • UN 1956 KOMPRIMERAD GAS, N.O.S. (syrgas och argon) 2.2 
 • skyddsinformationsblad 

Argon-väte-blandgaser

SH-3

 • Sammansättning: 3 % väte + argon
 • Användning: mekaniserad och automatisk MAG- och TIG-svetsning av austenitiska rostfria och syrafasta stål samt som rotskyddsgas.
 • SFS-EN ISO 14175-R1.
 • UN 1956 KOMPRIMERAD GAS, N.O.S. (vätgas och argon) 2.2 
 • skyddsinformationsblad 

SH-5

 • Sammansättning: 5 % väte + argon
 • Användning: mekaniserad och automatisk MAG- och TIG-svetsning av austenitiska rostfria och syrafasta stål samt som rotskyddsgas.
 • SFS-EN ISO 14175-R1.
 • UN 1956 KOMPRIMERAD GAS, N.O.S. (vätgas och argon) 2.2 
 • skyddsinformationsblad 

Andra blandgaser

Ar-He

 • Sammansättning: 30 % helium + argon
 • Användning: TIG- och MIG-svetsning av legerade austenitiska och icke-austenitiska stål, aluminium och koppar. Skyddsgas.
 • UN 1956 KOMPRIMERAD GAS, N.O.S. (helium och argon) 2.2 
 • skyddsinformationsblad 

Awolight

 • Sammansättning: 1 % O2 + 30 % He + Ar
 • Användning: TIG- och MAG-svetsning av legerade austenitiska och icke-austenitiska stål, aluminium och koppar. Skyddsgas. SFS-EN ISO 14175-M13.
 • UN 1956 KOMPRIMERAD GAS, N.O.S. (helium och argon) 2.2 
 • skyddsinformationsblad 

Formier

 • Sammansättning: 12 % väte + kväve
 • Användning: rotskyddsgas för olegerade, låglegerade och höglegerade stål samt austenitiska rostfria stål.
 • SFS-EN ISO 14175-N5.
 • UN 1954 KOMPRIMERAD GAS, BRANDFARLIG, N.O.S. (väte och kväve) 2.1
 • skyddsinformationsblad