Industriella basgaser

Iaktta säkerhetsanvisningarna för användning av gaser. Läs igenom skyddsinformationsblad och övriga anvisningar innan du använder gasen.

Argon (Ar)

 • Användning: TIG-svetsning av alla metaller, MIG-svetsning av aluminium och koppar, plasmaskärning och -svetsning. Skyddsgas vid svetsning och metalltillverkning.
 • Egenskaper: Färglös, luktlös, smaklös, inert gas, tyngre än luft. Kvävande i höga halter.
 • Kvaliteter: argon, högrent argon N48 och N60
 • SFS-EN ISO 14175-I1
 • skyddsinformationsblad 

Acetylen (C2H2)

 • Användning: skärning, svetsning, lödning, flamputsning, flamhärdning.
 • Egenskaper: Färglös, mycket brandfarlig gas, något lättare än luft. Kvävande i höga halter.
 • Kvaliteter: acetylen, högrent acetylen N26
 • skyddsinformationsblad 

Dikväveoxid (N2O), lustgas

 • Användning: laboratoriegas, tillverkning av optisk fiber, biltävlingar
 • Egenskaper: Färglös, brandfrämjande, svagt narkotisk gas, tyngre än luft. Kvävande i höga halter.
 • skyddsinformationsblad 

Syre (O2)

 • Användning: skärning, svetsning, lödning, flamputsning, flamhärdning, förbränningsprocesser.
 • Egenskaper: Färglös, luktlös och smaklös gas. Brandfrämjande, oxiderande.
 • Kvaliteter: syrgas, högren syrgas N50
 • SFS-EN ISO 14175-O1.
 • skyddsinformationsblad 

Luktsatt syre

 • Användning: skärning, svetsning, lödning, flamputsning, flamhärdning, förbränningsprocesser, test- och kalibreringsgas, laboratoriegas
 • Egenskaper: Färglöst, luktsatt. Brandfrämjande, oxiderande.
 • skyddsinformationsblad 

Helium (He)

 • Användning: TIG-svetsning av aluminium, koppar och dess legeringar samt titan, laserskärning, laboratoriegas, ballonggas. Skyddsgas.
 • Egenskaper: Färglös, luktlös, smaklös gas, lättare än luft. Kvävande i höga halter.
 • Kvaliteter: helium, högrent helium N46, N55, N60
 • skyddsinformationsblad 

Koldioxid (CO2)

 • Användning: MIG-svetsning av olegerade och låglegerade stål. Skyddsgas.
 • Egenskaper: Färglös gas, tyngre än luft. Kvävande i stora halter.
 • Kvaliteter: koldioxid, högren koldioxid N45
 • SFS-EN ISO 14175-C1.
 • skyddsinformationsblad 

Gasol (propan)

 • Användning: estgas, laboratoriegas, kalibreringsgas. Uppvärmning av båtar och husvagnar.
 • Egenskaper: färglös, tyngre än luft, ofta med lukttillsats för identifiering, mycket lättantändlig, kvävande i höga halter.
 • skyddsinformationsblad 

Tryckluft (Air)

Kväve (N2)

 • Användning: skyddsgas i syrefria industriprocesser, rotskyddsgas för höglegerade austenitiska stål, inertering, homogenisering av blandningsmetall, tryckkärl och verktyg. Skyddsgas.
 • Egenskaper: Färglös, luktlös och smaklös gas. Kvävande i höga halter, inert.
 • Kvaliteter: kväve, högrent kväve N50, N60
 • SFS-EN ISO 14175-N1.
 • skyddsinformationsblad 

Väte (H2)

 • Användning: kylgas i kraftverk, glasskärning, plasmaskärning, laboratoriegas, hydrering av fetter, härdning.
 • Egenskaper: Färglös, luktlös och mycket brandfarlig gas, betydligt lättare än luft. Kvävande i höga halter.
 • Kvaliteter: väte, högrent väte N50
 • skyddsinformationsblad