Kvalitet och miljö

Vårt miljöledningssystem baseras på ISO 14001-standard.

Vi har förbundit oss att följa Kemiindustrins Responsible Care -program (fi), som är industrins äldsta och mest erkända frivilliga program för hållbar utveckling.

Vi genomför programmet genom att ta hänsyn till miljöeffekter i all vår verksamhet bl.a. genom att ställa upp mål som när de uppfylls gör vår verksamhet än mer miljövänlig.

Vi strävar efter en mer energieffektiv och mindre miljöbelastande verksamhet. Vi strävar efter att verka enligt principer för hållbar utveckling och att ta hänsyn till miljön på bästa möjliga sätt i vår verksamhet. I vårt miljöledningssystem har vi räknat upp de faktorer som vi försöker förbättra och för att för vår egen del förebygga uppkomsten av miljöskador.