Arbeta på Woikoski

Ett betydelsefullt arbete

Oy Woikoski Ab sysselsätter cirka 200 personer. Majoriteten av våra anställda arbetar med olika uppgifter inom produktionen på någon av de nio orter där vi har våra verksamhetsställen. Våra anställda har oftast en teknisk utbildningsbakgrund, men själva arbetsuppgifterna lär man sig genom praktiskt arbete.

De av våra anställda som arbetar med försäljning, marknadsföring, ekonomi eller personaladministration har mångfacetterad utbildningsbakgrund. Vår personal inom turistverksamheten har utbildning inom hästskötsel och/eller turism.

Många av de anställda har börjat som inhyrd arbetskraft, eftersom arbetskraftsbehovet speciellt inom produktion och turism är säsongsbetonat.

På Woikoskis verksamhetsställen följer vi kollektivavtalet för den kemiska basindustrin och kemiska branschens tjänstemannaavtal.