Ett starkt familjeföretags historia

1882- Kimrök till Ryssland

Woikoski grundades 1882, då den unge finländske ingenjören Knut August Palmberg grundade en kimröksfabrik i Koivuniemi i Veckelax.

Det fanns en efterfrågan på kimrök särskilt i Ryssland, som var det huvudsakliga exportlandet. Vattenkraftsenergi, tillfredsställande kommunikationer och de framgångsrika handelsförbindelserna med Ryssland byggde upp en stark grund för affärsverksamheten. Här började berättelsen om Woikoski och dess utveckling till ett betydande finländskt företag inom kemiindustrin.

1888- Med djärva steg mot framtiden

År 1888 köpte Knut August ett markområde med vattenrättigheter i Tirva, eftersom man behövde utöka kimröksfabrikens produktion och flytta den till ett ställe där det fanns expansionsmöjligheter. Till den blomstrande fabriksgemenskapen i Tirva hörde en såg, ett torkhus, kimröksfabriken, verkstäder och bostäder till arbetarna.

1913- Kemifabrik och flytt till Voikoski

År 1913 grundade Knut Augusts son Bertil en kemifabrik i Tirva, som producerade stearin och talg för ljus- och tvålindustrins behov. Vätgas som behövdes för hydrering framställdes elektrolytiskt i öppna celler genom sönderdelning av vatten.

Som biprodukt uppstod syrgas, vilket såldes för svetsningsändamål. Snart märkte man att syrgasen höll på att bli fabrikens huvudartikel – tidigare hade den varit en importvara i Finland.

När vattenmängden i Tirvaforsen inte längre räckte till för gasproduktionens behov beslutade sig Bertil för att flytta kemifabriken till Voikoski i Mäntyharju. Där fortsatte fabriken med samma produktionsprogram som i Tirva, dvs. väte och syrgas samt hydrering av fetter. Med produktionsstarten i Voikoski började gasindustrins verkliga segertåg.

1933- Envisheten belönas

1933 togs den första luftdestillationsanläggningen i bruk i Voikoski. Där framställdes syrgas genom destillering av luft. Fyra år senare inledde en väteperoxidfabrik sin verksamhet. Vid starten var fabriken den enda i sitt slag i Norden - och en av få i hela världen.

På 1940-talet utnämndes Bertils son Sven till VD. Han fortsatte driva företaget framgångsrikt under depressionen, kriget och brytningstiden på 1950- och 1960-talet. Under denna tid byggde Woikoski ett luftdestilleri i Imatra, fyllningsstationer för syrgas i Varkaus och Kotka samt en vätgasfabrik i Esbo. 

1970- Tillväxt till totalleverantör

Vid skiftet mellan 1970- och 1980-talet klarade sig företaget ifrån flera kuppförsök från konkurrerande företag med äran i behåll. VD för företaget blev Clas Palmberg, som har utvecklat Woikoski till en stark totalleverantör inom gasbranschen.

Idag är Woikoski en stark partner till många företag.

 

 

2012- Mot vätgassamhället

Den första VD:n som hämtats utanför släkten utnämndes 2012, då Kalevi Korjala, en långvarig medarbetare på företaget, tog över rodret.

Den starka utvecklingen har fortsatt under hela 2000-talet. 2013-2014 färdigställdes en kompressorfabrik och en vätgasfabrik i Karleby, den största sammanlagda investeringen i Woikoskis historia. Andra investeringar har gjorts bl.a. i hantering av helium.

Samtidigt bygger företaget det nya vätgassamhället genom att utveckla ett eget vätgaskoncept med satsningar på produktion, logistik och användningstillämpningar. Den första finländska tankstationen för vätgas öppnades våren 2013 och den första vätgasbilen i Finland har fått registreringsnumret WOI-1.