Produktionsställen

Voikoski (Mäntyharju)

Huvudkontor och administration
Luftseparationsanläggning, acetylenfabrik, lustgasfabrik, helium återcirkulations- och hanteringsanläggning
Besiktningsstation för gasflaskor
 

Träskända

Fyllningsstationer: syrgas, kvävgas, flytande kväve, argon, blandgaser, koldioxid
Gasdistribution
Woikoski Medical
SIA Woikoski

Karleby

Luftseparationsanläggning, koldioxidfabrik, vätgasfabrik
Gasdistribution

 

Uleåborg

Fyllningsstationer: syrgas, kvävgas, argon, koldioxid, blandgaser
Gasdistribution

 

Pirkkala

Fyllningsstationer: luktsatt syrgasgasol
Gasdistribution

 

Varkaus

Fyllningsstationer: industriell syrgas, kvävgas, argon, koldioxid, blandgaser, specialgaser, läkemedelssyrgas, flytande syrgas, kvävgas, argon och koldioxid, koldioxid av läkemedelskvalitet, kvävgas av läkemedelskvalitet, medicinska blandgaser, flytande läkemedelssyrgas, behållare för hemsyrgasbehandling
Gasdistribution