Sponsring

Vi sponsrar årligen representanter för olika motionsgrenar och fritidssysselsättningar enligt ett valt tema. Vi riktar på olika sätt vårt stöd till enskilda utövare, lag och grupper.

Vi är huvudsponsor för handikappryttaren Katja Karjalainen, som har haft många stora framgångar både på olympisk nivå och i VM, EM och NM. När det gäller stora mästerskap är hon den mest framgångsrika finländska ryttaren. Lär känna Katja på SRL:s webbplats.

Val av sponsringsobjekt 2016

Ansökningen för sponsring 2016 har slutat och vi har meddelat gällande beslutet till alla sökandena. Följande ansökningen är på hösten i November.