Om gasflaskor

Alla Woikoskis gasflaskor uppfyller kraven i tryckkärlsdirektivet och är försedda med gasspecifika ventiler enligt standard.

Tryckklasser: beroende på gassort 150 bar, 200 bar eller 300 bar

Vanliga flaskstorlekar: 2–50 liter

Material: stål, aluminium

Ventiler: mässing eller rostfritt stål

Flaskorna är försedda med fasta öppna kåpor eller löstagbara helkåpor.

Gasflaskorna identifieras med hjälp av färgerna på flaskans stomme och halsdel samt vingdekal och stämpel i skulderdelen.

 

Hantering av flaskor

Följ nedanstående anvisningar vid hantering av gasflaskor. Iaktta även myndigheternas bestämmelser för transport och lagring.

 • Läs alltid igenom skyddsinformationsbladet för den aktuella produkten.
 • Hantera alltid flaskorna noggrant och försiktigt.
 • Tomma gasflaskor ska alltid hanteras som om de vore fulla.
 • Lossa inte och skada inte etiketter som är fästa på flaskorna.
 • Se till att flaskorna inte faller omkull, och skydda dem från stötar.
 • Kontrollera alltid gasflaskans innehåll före användning.
 • Använd alltid skyddshandskar.
 • Använd alltid skyddskåpa när flaskan transporteras.
 • Använd alltid flaskvagn eller back vid förflyttning av flaskor.
 • Lyft inte flaskan i kåpan eller skyddet.
 • Använd alltid tryckreglerare som är avsedda för den aktuella gasen. Det är förbjudet att använda mellanstycken (adaptrar).
 • Skydda flaskan mot hetta och värm aldrig gasflaskan. Öppna flaskventilen långsamt.
 • Stäng alltid ventilen när flaskan inte används.
 • Håll flaskan, ventilen och annan utrustning fria från smuts och olja.
 • Lämna kvar 2 bars tryck i gasflaskan.

Om du är osäker på korrekt hantering av en gas eller gasflaska,  kontakta tillverkaren.