Registerbeskrivning

1. Registerhållare

Oy Woikoski Ab/ Medical
FO-nummer 0165735-4
PL 1
52020  Woikoski
tel 040-166 2023

2. Person som ansvarar för registerärendena och/eller kontaktperson

Tiina Kuparinen
Katja Karjalainen

3.  Registrets namn

Utsändningslista till rehabiliteringsinstruktörer
Utsändningslista till läkare

4.  Syftet med hanteringen av personuppgifter (registrets användningsändamål)

Registerhållaren hanterar kontaktuppgifter på följande sätt:

  • konfidentiell behandling av personuppgifter
  • lätt tillgång till kontaktuppgifter från ett eget register
  • lätt att kontakta personer på listan per brev/mail; informationsdelning och upprätthållande av kontakt
  • snabbt och lätt att informera om frågor som gäller utrustningssäkerhet
  • kontaktuppgifter i läkarlistan i Excel-tabeller
  • kontaktuppgifter i listan över rehabiliteringsinstruktörer i Outlook
  • hanteringen av personuppgifter baseras på personuppgiftslagen 8 § 1 mom.

5. Registrets datainnehåll

Läkarlistan: den registrerades namn, arbetsgivare, arbetsgivarens adress, den registrerades titel
Rehabiliteringsinstruktörslistan: den registrerades namn, arbetsgivare, arbetsgivarens adress, e-postadress, telefonnummer, titel

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Nätet: privata läkarstationer, allmänna hälsovården, sjukvårdsdistrikt.

7. Regelmässigt överlåtande och överförande av uppgifter

Uppgifter i registret överlåts inte utanför Oy Woikoski Ab/Medical.

8. Principer för registerskydd

Endast de anställda hos Oy Woikoski Ab/Medicalin som behöver uppgifterna i sitt arbete har tillgång till det sparade registret.
Uppgifterna skyddas av Tiina Kuparinens och Katja Karjalainens personliga lösenord.