Registerutdrag för videoövervakning

1. Registerförare

Oy Woikoski Ab
Y-tunnus 0165735-4
PL 1
52020 WOIKOSKI
puh. 040 166 2023

2. Person som ansvarar för registerärendena och/eller kontaktperson

Jyrki Timonen, puh. 040 656 5996

3. Registrets namn

Oy Woikoski Ab:s videoövervakningssystem med inspelning

4. Syftet med övervakningen/registret

Registerföraren behandlar data på följande sätt:

  • Inspelningarna behandlas konfidentiellt.
  • Inspelningarna görs för att säkra arbetstagarnas trygghet, skydda egendom, förebygga brott och underlätta utredning av redan inträffade brott.
  • Inspelningarna lagras en viss tid på Oy Woikoski Ab:s server.

5. Registrets datainnehåll

I videoövervakningssystemet inspelat bildmaterial från kamerorna.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Bildmaterial från kamerorna.

7. Regelmässigt överlåtande och överförande av uppgifter till land utanför EU eller Europeiska samarbetsområdet

Registerdata överlåts inte utanför EU eller EES-området.

8. Principer för registerskydd

Registret är lösenordsskyddat. Användarrätt till register som lagrats i datasystemet har endast de anställda hos Oy Woikoski Ab som behöver uppgifterna i sitt arbete. De har användar-id och lösenord.

Personer kan när de så önskar kontrollera vilka data (video och bilder) som finns lagrade om dem hos Oy Woikoski Ab. Registerdata sparas i 14 dagar, om det inte finns särskilda skäl att spara data under längre tid enligt syftet med videoövervakningen. Data förstörs på så sätt att systemet spelar in en ny bild över den gamla. Användningen av data görs genom att bläddra i data på hårddisken med hjälp av dator.

9. Information om registrering av inspelning

Information om inspelning ges med skylten ”VIDEOÖVERVAKNING MED INSPELNING” på de övervakade platserna. Registerutdrag kan visas upp på begäran.

 

Personuppgiftslag (523/99) 10§